ห้องเก็บไฟล์งาน

>>ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ

 1. mozilla firefox (ใช้เปิดอินเตอร์เน็ต)
 2. Photoscape โปรแกรมแต่งภาพ สร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย
 3. Winrar โปรแกรมบีบอัด และแตกไฟล์
 4. Microsoft office to *.pdf โปรแกรมแปลงไฟล์ต่างๆ เป็น ไฟล์นามสกุล *.pdf
 5. Adobe Acrobat Reader โปรแกรมอ่านไฟล์นามสกุล *.pdf

>>ไฟล์งานเอกสารต่างๆ

 1. ใบความรู้การสร้างเว็บไซต์ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาวน์โหลด
 2. อยู่ระหว่างการรวบรวม แก้ไขปรับปรุง…
 3. อยู่ระหว่างการรวบรวม แก้ไขปรับปรุง…

>>ไฟล์สื่อ multimedia

 1. อยู่ระหว่างการปรับปรุง…
 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุง…
 3. อยู่ระหว่างการปรับปรุง…

<< คู่มือประกอบการจัดทำเว็บไซต์ wordpress.com >>

 

>> ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
โฆษณา
%d bloggers like this: