คู่มือเอกสารประกอบการจัดทำเว็บไซต์

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ ” WordPress.com”

  1. คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์ ไฟล์*.Doc (เวิร์ด)  >> อยู่ระหว่างการปรับปรุง
  2. คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์ ไฟล์*.Ppt (พาวเวอร์พอยน์)  >> อยู่ระหว่างการปรับปรุง
  3. คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์ ไฟล์*.Pdf   >> ดาวน์โหลดที่นี่
Advertisements
%d bloggers like this: